Contact us

  • Address

    No. 1 Zhancheng Road, Fuhai Street, Bao’an District, Shenzhen, China.

  • Tel/Fax

    0755-85903081

  • E-mail

    zhaomolei@cmhk.com